DESIGNED BY joomla2you

Szczególnie chroniony Sekretarz

umiech Zadziwiającym jest szczególna ochrona jaką cieszy się Sekretarz Gminy pan Krzysztof Duszkiewicz. Informacje na jego temat są szczelniej chronione niż np. informacje na temat Prezydenta czy Premiera Najjaśniejszej Rzeczpospolitej. Dlaczego tak się dzieje??? Kto za to płaci??? Gmina Legnickie Pole wynajęła kancelarie prawną z Legnicy aby ta, w imieniu Wójta, odpowiadała na składane wnioski o informacje publiczną. Kancelaria, zaprzyjaźniona zresztą z Sekretarzem, w sposób szczególny chroni zatem swego ... mocodawcę. Czy mamy na to dowody???

Do Urzędu Gminy 4 lutego 2014 roku wpłynął wniosek o udzielenie informacji publicznej. Zawierał trzy pytania. Oto one:

1. Ile telefonów komórkowych służbowych użytkowanych jest przez pracowników Urzędu Gminy Legnickie Pole.

2. Ile wynoszą uśrednione miesięczne opłaty za komórkę służbową, której używa Sekretarz Gminy Pan Krzysztof Duszkiewicz (604521…..)

3. Czy istnieje i ile wynosi dopłata miesięczna do używanej przez pana wójta Aleksandra Kostunia komórki prywatnej. (dopłata stanowi rekompensatę używania komórki prywatnej)

Pytania wpłynęły. Odpowiedzi nie udzielił jednak Urząd Gminy, czy Wójt bądź przez niego upoważniony pracownik – choćby radca prawny zatrudniony w Urzędzie Gminy tylko ??? Kancelaria Radców Prawnych KP&Wspólnicy

Cóż dowiadujemy się od Kancelarii Prawnej??? Otóż w Urzędzie Gminy Legnickie Pole używane są 2 telefony komórkowe - służbowe. Dopłata miesięczna (ryczałt) do komórki Wójta Kostunia wynosi zaledwie 196,92 zł netto miesięcznie (dodatkowy dochód Wójta zatem wynosi: 196,92 x 12 co nam daje: 2363,04 zł. netto) natomiast na pytanie ile kosztuje miesięcznie komórka Sekretarza Duszkiewicza dowiadujemy się, iż sporządzenie informacji wymaga przeprowadzenia analizy rachunków telefonicznych opłacanych przez Urząd Gminy, sporządzenie informacji wymaga dokonania obliczeń kwot wnioskowanych, przyznanych i wypłaconych (bardzo interesujące!!!) oraz sporządzenie informacji wymaga zaangażowania w ich pozyskanie nakładów finansowych i osobowych!!! Kancelarii Prawnej gratulujemy!!! Sprawdzić 12 faktur i uśrednić kwotę jest rzeczywiście zadaniem niesłychanie trudnym, szalenie wymagającym i wielce kosztownym! Szanowni Obywatele następnym razem prosimy o łatwiejszy zestaw pytań!!! Zastanawiajacym jest tylko jedno... Dlaczego tak chroni się Sekretarza Duszkiwicza? Może warto się temu przyjrzeć???