DESIGNED BY joomla2you

Ukryta prawda?

pieniadze 292789 Jeśli władza ma coś do ukrycia to odmawia odpowiedzi! Nie chce udostępnić rejestru umów. Jeśli coś tak bardzo ukrywają to o co chodzi? Czy nie chodzi o wydawanie gminnej kasy? Pytania były niezwykle proste! Ile zarobiła w 2019 roku w Urzędzie Gminy w Legnickim Polu sołtys wsi Gniewomierz pani Jadwiga Gawron? Jakie były jej dochody w związku z zasiadaniem w komisji ds. szacowania szkód związanych z suszą? Wszak dawna pracownica urzędu, emerytka, rolnik, w komisji tej pracowała i w urzędzie sporo czasu spędziła. Chyba nie robiła tego bez wynagrodzenia? Czy inne osoby z komisji otrzymywały wynagrodzenie? Jeśli tak - to ile? Na jakich zasadach? Jak wydatkowano środki przeznaczone na zarządzanie kryzysowe gminy Legnickie Pole? Czy były to wydatki zasadne, konieczne? W jaki sposób wydatkowano nasze publiczne pieniądze? Na jakiej podstawie w urzędzie przebywa pan Bogdan Błaut? Jak jest możliwym, że korzysta ze służbowego samochodu Urzędu Gminy? Przecież nie każdy jeździć służbowym autem może i powinien! Czy Plezia z Kądzielą podjęli działania celem przywrócenia reliktu PRL – Obrony Cywilnej? Ile pieniędzy wydano w związku z pomysłem utworzenia Obrony Cywilnej? Czy podpisano jakiekolwiek umowy i wydatkuje się publiczne środki na OC? Między innymi takie pytania zadane zostały przez radną Renatę Dunikowską, przewodniczącego Rady Gminy Legnickie Pole Dariusza Szczerbę. Wnioskowałem o takie informację także ja w ramach wniosku o udostępnienie informacji publicznej.

 

GAWRON

Niestety wójt i spółka nie udzielili odpowiedzi zasłaniając się walką z koronawirusem, poleceniami Wojewody Dolnośląskiego czy Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Co ciekawe, urzędnicy wojewody oraz Starostwa Powiatowego w Legnicy na moje wnioski odpowiadają bez zbędnej zwłoki, choć pracy mają zdecydowanie więcej niż nasze gminne mróweczki. O co więc chodzi? Czy chodzi o pieniądze gminne? Czy prawdą jest, że wójt Plezia koledze zlecił tworzenie struktur gminnych OC? Czy wójt Plezia celowo ukrywa sprawę wynagrodzenia dla sołtys Gniewomierza Jadwigi Gawron? Wnioskowałem o rejestr umów. Dostanę go może w maju, bo nikt w urzędzie, który był zamknięty dla petentów nie miał czasu, aby wykonać proste zadanie polegające na zeskanowaniu rejestru. Myślę, że nasze mróweczki czas by znalazły. Ale jest zakaz upubliczniania rejestru! Dlaczego? Co Plezia z Kądzielą mają do ukrycia? Dlaczego tak bardzo boją się jawności wydatkowania środków publicznych?