DESIGNED BY joomla2you

Rocznica śmierci Profesora Wrabeca

swieca Rok temu zmarł wielki przyjaciel Legnickiego Pola, Dolnego Śląska, wrocławskiego Muzeum Narodowego – profesor doktor habilitowany Jan Wrabec – historyk sztuki, badacz, humanista, niezwykle zasłużony dla kultury i historii sztuki Dolnego Śląska. Wieloletni przewodniczący Rady Naukowej Muzeum Narodowego we Wrocławiu. Przez ponad cztery dekady Profesor związany był z macierzystą uczelnią – Uniwersytetem Wrocławskim i Instytutem Historii Sztuki, którego był dyrektorem. Aktywnie zaangażowany w ochronę kulturowej spuścizny – dwukrotny prezes Wrocławskiego Oddziału Stowarzyszenia Historyków Sztuki. Profesor doktor habilitowany Jan Wrabec urodził się 12 kwietnia 1937 roku we Lwowie. Po zakończeniu II wojny światowej osiadł wraz z rodziną na Śląsku, gdzie ukończył II Liceum Ogólnokształcące w Gliwicach. W latach 1954–1958 studiował architekturę na Politechnice Wrocławskiej, a następnie w latach 1958–1963 historię sztuki na Uniwersytecie Wrocławskim.

 

prof Jan Wrabec 1-768x518

Badacz z pasją oddany zgłębianiu historii sztuki i kultury barokowej w Europie południowo – środkowej – od Italii po dzisiejszą Ukrainę i Litwę, ze szczególnym uwzględnieniem Śląska i Czech. Odznaczony Złotą Glorią Artis, Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz Złotą Odznaką Zasłużonego dla Województwa Dolnośląskiego.

Jego zainteresowania naukowe skupiały się wokół trzech grup zagadnień:

  • - architektury barokowej w Europie Południowej i Środkowo-Wschodniej, ze szczególnym uwzględnieniem Śląska i Czech. Jego badania zmierzają do lepszego zdefiniowania i pełniejszej charakterystyki tego regionu artystycznego,

  • - wyposażenia oraz wystroju malarskiego i rzeźbiarskiego budowli barokowych, pojmowanego jako kontekst architektury,

  • - inwentaryzacji i analizy konkretnych obiektów i zespołów architektonicznych, w aspekcie ich ochrony i rewaloryzacji.

Był autorem 9 książek i blisko 41 artykułów. Do ważniejszych z nich należą:

  • - Legnickie Pole. Śląsk w zabytkach sztuki, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1974.

  • - Barokowe kościoły na Śląsku w XVIII w. Systematyka typologiczna, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1986.

  • - Legnickie Pole (folder turystyczny), Legnica 1986.

  • - Dientzenhoferowie czescy a Śląsk, Wrocław-Warszawa-Kraków 1991.

  • - Michał Klahr Starszy i jego środowisko kulturowe, Wrocław 1995 (redaktor).

Pozostanie na zawsze w naszej pamięci! Niech odpoczywa w Pokoju!

Zdjęcie ze strony Muzeum Narodowego we Wrocławiu.