DESIGNED BY joomla2you

APEL!

wykrzyknik W związku z tym trudnym dla nas wszystkich okresem wynikającym z ogłoszonego stanu epidemii apeluję o zachowanie rozwagi i ostrożności. Proszę o racjonalne i rozsądne podejście do panującej sytuacji dla dobra ogółu, nas wszystkich! Proszę pamiętać, iż tworzymy wszyscy wspólnotę, za którą każdy z nas bierze odpowiedzialność. Zachowanie nas wszystkich jak i każdego z osobna może zadecydować o bezpieczeństwie, zdrowiu, a nawet życiu naszych bliskich, dzieci, wnuków dziadków czy rodziców. Bądźmy odpowiedzialni, ale też wspierajmy się nawzajem w tych trudnych chwilach zarówno emocjonalnie, jak i pomagając sobie w miarę potrzeb i możliwości. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego należy przestrzegać podstawowych zasad ochrony, wynikających z wprowadzonego stanu epidemicznego w całym kraju, który wiąże się z ograniczeniem przemieszczania się. Obowiązek pozostania w domu nie dotyczy jednak dojazdu do pracy czy załatwiania niezbędnych codziennych potrzeb takich jak zakup jedzenia, lekarstw czy opieki nad bliskimi.

 

Apeluję o zachowanie odstępu i niegromadzenie się czekając np. w kolejce do sklepu, gdyż takie sytuacje sprzyjają rozprzestrzenianiu się wirusa. Nasza Gminna Przychodnia Zdrowia w Legnickim Polu działa zgodnie z wytycznymi i zaleceniami ograniczając bezpośredni i osobisty kontakt pacjentów z GPZ. Zapewniona jest stała obecność lekarza i personelu pielęgniarskiego, celem realizacji wszystkich potrzeb pacjentów. Na miejscu realizowane są teleporady – bezpośrednie rozmowy telefoniczne pacjentów z wykwalifikowanym personelem medycznym oraz lekarzami. Poprzez kontakt telefoniczny można także otrzymać receptę bądź zwolnienie. Telefon do naszej przychodni 768582825. I pamiętajmy - dbajmy o siebie wzajemnie!