DESIGNED BY joomla2you

Mamy budżet 2020!

pieniadze 292789 Mamy budżet na 2020 rok! Ustalony został przez Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w dniu 26 lutego 2020 roku. Opublikowano go na stronie RIO w dniu dzisiejszym! Nie tylko budżet mamy. Mamy też zagwarantowane pieniądze na fundusz sołecki. Jest to kwota 423 385, 20 złotych. Czy nie było tak, że Plazia straszył wszystkich nas, że oto przez radnych pieniędzy sołeckich nie będzie? Okazuje się, że są, że jest to kwota prawie pół miliona. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia i mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020. Co jeszcze ważnego dowiedzieliśmy się? Od chwili ogłoszenia budżetu organ stanowiący może dokonywać jego nowelizacji! Najważniejsza informacja – mamy budżet. Są pieniądze sołeckie. Jak zostaną podzielone? Jest to w rękach także Rady jako organu. Pisałem ostatnio o tym, że Plezia odwołał konkursy na dotację między innymi na sport. Czy można uznać, że było to działanie na złość? Nie mnie to oceniać. Każdy może ocenić sobie sam działania organu jakim jest wójt i jego współpracowników.

 

BUDZET20201

Jest także kasa na sport, na ochronę zabytków. Wszystkie zadania zlecone gminie znalazły się w ustalonym przez RIO budżecie. Gmina mogła działać od samego początku i przecież urząd pracował. Wszyscy wynagrodzenie otrzymywali. Gmina funkcjonowała bowiem na podstawie projektu budżetu.

BUDZET20202

Czy odwołanie konkursów dla organizacji pozarządowych czy klubów było więc zasadne??? Czy działania wójta Plezi nie mogą wzbudzać jednak pewnego niepokoju?