DESIGNED BY joomla2you

Kombinacje budżetowe - naruszenie ustawy

wykrzyknik Plezia istotnie naruszył ustawę o finansach publicznych. Wynika to z uchwały Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 19 lutego 2020 roku. Podział publicznych pieniędzy zawsze budzi emocje. Uchwalanie budżetu nie zawsze kończy się sukcesem,o czym przekonaliśmy się niedawno. Nie udało się wójtowi przekonać radnych, aby poparli jego projekt budżetu. Właściwie nie dziwię się im, gdyż zbyt wiele niewiadomych w tym projekcie było. Po drugie można zauważyć brak chęci na współpracę z Radą ze strony Plezi i Kądzieli. Dziwić to może, wszak Kądziela jest radną Gminy Malczyce a Plezia był radnym naszej gminy kadencji 2014 – 2018. Wspólnie pracowaliśmy w radzie. Doskonale wiedzieliśmy jak bardzo potrzebna jest współpraca między organami jakimi jest Rada Gminy i Wójt Gminy. Widać punkt widzenia bardzo zmienia się od punktu siedzenia zwłaszcza w działaniach Plezi. Martwić może jednak coś innego. Plezia ze swoimi specjalistami kilkakrotnie zarządzeniami zmieniał budżet 2019 roku. I mamy uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej. Z uchwały tej jednoznacznie wynika, że Plezia istotnie naruszył prawo, a dokładnie Ustawę o finansach publicznych.

 

RIO20205

Zastanawiam się po co były te niezwykłe zmiany kadrowe w Urzędzie Gminy. Wszystko co było przed Plezią jest złe. O tym cały czas Plezia z Kądzielą trąbią. Nie przypominam sobie jednak, aby RIO miało aż tak poważne uwagi do zmian w budżecie za poprzednich wójtów. Naruszenie dyscypliny finansów publicznych może się skończyć źle. Nie tylko dla wójta. Patrząc na działania wójta i jego mróweczek (wystarcz spojrzeć na kwestie przetargów) można mieć wiele obaw czy osoby zarządzające gminą wiedzą do końca co robią!

RIO20206

Być może Plezia nie był przygotowany do objęcia urzędu wójta. Ale minęło już kilkanaście miesięcy powinien więc jakąś wiedzę w tym zakresie mieć. Zarządzanie fundacjami to nie zarządzanie gminą! Moje pytanie jest proste. Nie chce czy nie umie? A może ma złych doradców? Bardzo bym chciał i prosił, aby Plezia sam sobie odpowiedział na powyższe pytania. Im szybciej tym lepiej. Bo niewiedza szkodzi. Nie zwalnia ze stosowania prawa! Nie ochroni przed konsekwencjami!