DESIGNED BY joomla2you

Witajcie!!! :)

umiech Witajcie kochani! Myślę o nowych pracownikach Urzędu Gminy w Legnickim Polu. Przepraszam powinno być pracowników magistratu! Minął rok od objęcia władzy przez Rafała Plezię. Dzieje się wiele, szczególnie w grudniu. Nawet drogi powstają znienacka. Rano wstajesz drogi nie ma. Wracasz a tu niespodzianka – droga jest! Jakiej jakości są to produkty boję się myśleć. Oby nie było to jak wyrób czekoladopodobny! Jest jednak coś co wyróżnia naszego włodarza. To polityka kadrowa. Ile osób pracowało a ile pracuje w naszym urzędzie? Mróweczek w naszym magistracie jest co raz więcej. Klucz przyjmowania nowych pracowników też jest dość wyrazisty. Albo przyjmuje się pracowników mieszkających dla przykładu w rodzinnej miejscowości pani sekretarz (patrz: szef od inwestycji) bądź osoby pochodzące z gminy Ruja. Dlaczego? Ano tam szlify pobierała pani Kądziela. Klucz szczególny jednak w zakresie zatrudnienia to powiązania rodzinne! Witamy więc serdecznie nowych pracowników. A są to: Katarzyna Malik (sekretariat), Natalia Socha (promocja) ze Snowidzy i Wioleta Róg (finanse) zamieszkała w Skale.

 

NOWI1

Panie Socha i Róg wybrane w ramach ogłoszonego konkursu. Obsługa sekretariatu bez konkursu, bo i prawo na to pozwala. Dziwić może tylko rozmach Plezi. Aż dwie osoby na jednym stanowisku nie wymagającym zbyt wielkiego wysiłku ani zaangażowania w pracę. Panią Katarzynę wszyscy znamy wszak pochodzi z Legnickiego Pola. Pozostałe panie to zapewne też nie przypadek, że u nas są zatrudnione. Jedna pani to córka radnej powiatowej z Jawora, dzielnie niosącej sztandary PiS, pani Socha zaś to osobiście rodzina prezeski Dobroczyńców.

NOWI2

Jak widać klucz i sposób zatrudniania w naszym urzędzie skomplikowanym nie jest. Nowe osoby serdecznie witamy. Wójtowi zaś gratulujemy nowych kadr oraz ciągłego rozrostu zatrudnienia. Być może brak miejsca wstrzyma nieco zapędy rozwojowe Plezi. Choć dla chcącego nic trudnego – dobuduje się w przyszłym roku piętro i miejsce dla nowych mróweczek się znajdzie! :)