DESIGNED BY joomla2you

Dziś czcimy Bohaterów!

powstanie 1 We czwartek 1 sierpnia w Polsce zawyją syreny alarmowe. Punktualnie o godzinie siedemnastej mieszkańcy między innymi Legnickiego Pola i okolic będą mogli usłyszeć sygnał alarmowy Ochotniczej Straży Pożarnej, który trwać będzie przez trzy minuty. W ten sposób zostanie upamiętniony bohaterski zryw Żołnierzy Armii Krajowej i mieszkańców Warszawy z 1 sierpnia 1944 roku. Powstanie Warszawskie zostało rozpoczęte zbrojnym wystąpieniem oddziałów Armii Krajowej 1 sierpnia 1944 o godz. 17.00. Było to tzw.: Godzina "W". Powstanie warszawskie było wymierzone militarnie przeciw Niemcom, a politycznie przeciw ZSRR oraz podporządkowanym mu polskim komunistom.

powstanie 2

Dowództwo AK planowało samodzielnie wyzwolić stolicę jeszcze przed wkroczeniem Armii Czerwonej, licząc, że uda się w ten sposób wzmocnić międzynarodową pozycję rządu RP na uchodźstwie oraz powstrzymać realizowany przez Stalina proces sowietyzacji Polski. W związku z kolejną rocznicą Powstania Warszawskiego włączone dziś zostaną sygnały alarmowe. W akcji uczestniczyć będą jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z Legnickiego Pola, Taczalina i Raczkowej. Pamiętajmy dziś o tych, którzy oddali swoje życie i zdrowie dla ratowania Ojczyzny i Wolności! Oddajmy im cześć!!!

grafika ze strony e-wyszogrod.pl