DESIGNED BY joomla2you

Trening systemu w rocznicę

alarm W czwartek 1 sierpnia 2019 roku na terenie województwa dolnośląskiego zgodnie z zarządzeniem wojewody zawyją syreny alarmowe. Punktualnie o godzinie siedemnastej mieszkańcy całego województwa będą mogli usłyszeć sygnał alarmowy, który trwać będzie przez trzy minuty. W ten sposób zostanie upamiętniony bohaterski zryw Żołnierzy Armii Krajowej i mieszkańców Warszawy z 1 sierpnia 1944 roku. Powstanie Warszawskie zostało rozpoczęte zbrojnym wystąpieniem oddziałów Armii Krajowej 1 sierpnia 1944 o godz. 17.00. Było to tzw.: Godzina "W". Powstanie warszawskie było wymierzone militarnie przeciw Niemcom, a politycznie przeciw ZSRR oraz podporządkowanym mu polskim komunistom. Dowództwo AK planowało samodzielnie wyzwolić stolicę jeszcze przed wkroczeniem Armii Czerwonej, licząc, że uda się w ten sposób wzmocnić międzynarodową pozycję rządu RP na uchodźstwie oraz powstrzymać realizowany przez Stalina proces sowietyzacji Polski.

 W związku z kolejną rocznicą Powstania Warszawskiego decyzją Wojewody Dolnośląskiego przeprowadzony zostanie 1 sierpnia 2019 roku trening systemu wczesnego ostrzegania. W akcji uczestniczyć będą jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z Legnickiego Pola, Taczalina i Raczkowej. Wyemitowany sygnał akustyczny „Ogłoszenie alarmu” będzie jednocześnie upamiętnieniem 75 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.