DESIGNED BY joomla2you

Stalinowskim działaniom NIE!

bezpieka Prywatny detektyw w gminie! Za publiczne pieniądze! Krzysztof Duszkiewicz potwierdził na ostatniej Sesji Rady Gminy Legnickie Pole, że zlecał różne działania prywatnemu detektywowi. Przeciw pracownikom. We własnych celach. Być może łamiąc prawo? Stalinowskie metody w gminie w XXI wieku? Jak nazwać to inaczej? Czy można łagodniej? Co dzieje się w urzędzie? Co dzieje się w gminnej spółce? Metody działania Duszkiewicza i Babuśki są znane zwłaszcza osobom starszym. Tak działano w poprzednim wieku. Tak działały komunistyczne służby bezpieczeństwa. To działo się jednak za czasów PRL, za czasów władzy totalitarnej. Być może taka władza marzy się obu wójtom? Pewnie Duszkiewicz byłby szczęśliwy, gdyby mógł wszystko. Dlaczego jednak na takie ubeckie metody zgadza się Babuśka?

Skoro przeciwko swoim wyciąga się ubeckie metody rodem z Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej to co robi się przeciwko opozycji? Może jesteśmy podsłuchiwani, inwigilowani? Może śledzą nas opłacani przez Duszkiewicza detektywi? Być może mamy już do czynienie z początkiem władzy totalitarnej? Może już powołano Gminny Urząd Bezpieczeństwa? Jeśli nie, wszystko jest na „dobrej drodze”. Dobrej wyłącznie dla kurczowo trzymającej się stołków władzy. Dla nas mieszkańców stanowi to bardzo poważne zagrożenie. Tak zaczyna się totalitaryzm. Na pewno będę się temu przeciwstawiał! Tyle, że będę to robił wyłącznie zgodnie z prawem! Obserwując podejmowane działania przeciwko osobom dla gminy pracującym, moim zdaniem, jako radnego gminy, są to metody stalinowskie. A takim trzeba już teraz powiedzieć stanowczo NIE!